laravel-5-3-19

Bazı küçük değişiklikler içeren Laravel 5.3.19 yayınlandı. Bu sürümde sıralama orta katmanının yeniden yazılmasının yanı sıra başka iyileştirmeler de yapılmış. Sıralama orta katmanının (middleware) yeniden yazılmasıyla birlikte parametreli middleware çağrıları artık düzgün çalışıyor.

Artisan make:model

Yeni eklenen diğer bir özellik sayesinde Artisan üzerinden yeni bir model oluştururken resource controller oluşturulmasını tanımlayabiliyorsunuz.

php artisan make:model Post --controller

İmaj Boyutu Doğrulaması

Artık imaj dosyalarının ebatlarının doğrulamasını yapabilirsiniz.

'avatar' => 'dimensions:min_width=100,min_height=200,ratio=3/2'

Ayrıca daha akıcı bir sözdizimi ile şu şekilde de kullanabilirsiniz:

Rule::dimensions()->minWidth(100)->minHeight(100)->ratio(3/2)

Validation in ve not_in

in ve not_in validasyonları artık dizi alabiliyor.


// Previous
in:php,laravel,...
// New
Rule::in(['php','laravel'])

not_in için de aynı şekilde…


// Previous
not_in:php,laravel,...
// New
Rule::notIn(['php', 'laravel'])

withValidator

Artık controller’lar withValdiation metoduna sahip. Böylece validasyon sonra istediğimiz hook’u çağırabiliyoruz.


protected function withValidator($validator)
{
$validator->after(function($validator) {
if ($this->somethingElseIsInvalid()) {
$validator->errors()->add('field', 'Something is wrong with this field!');
}
});
}

Önceden bir “after hook” kullanabilmek için önce $validator = Validator::make() komutunu manuel olarak kurmak zorundaydık. Bu da ValidatesRequests trait’inden yararlanamamıza sebep oluyordu.

Güncelleme

Laravel 5.3.19’a güncelleme yapmak istiyorsanız

 run composer update

komutunu kullanabilirsiniz.

Kaynak: https://laravel-news.com/2016/10/laravel-v5-3-19/